Rapakontie 3
61850 Kauhajoki
puh 06-2326150
Virtaava vesi

Toimitusehdot:

Tilaukset voidaan suorittaa joko puhelimitse tai kirjallisena.
Puhelimitse saapuneiden tilausten oikeellisuudesta vastaamme vain, jos tilaajalta on tullut kirjallinen vahvistus ennen tavaran toimittamista.

Tilaukset ovat ostajaa sitovia.

Tuotteiden hinnat ovat nettohintoja (ALV 0%), vapaasti tehtaallamme. Pakkaus sisältyy hintoihin. Pientoimituslisää emme peri.

Muistutukset toimituksista tai tavaroista on tehtävä kahdeksan päivän kuluessa tavaran saapumisesta. Viivästyskorvauksia emme suorita.
Ostaja suorittaa vastaanottotarkastuksen tuotteiden luovutuksen yhteydessä. Jos tuotteessa on ostajasta johtumaton virhe, Jalpa Oy:llä on oikeus joko korjata virhe tai toimittaa uusi tuote.

Maksuehto on 14 pv/netto. Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korkoa 13,0%. Mikäli ostaja ei maksa kauppahintaa maksuaikana, on Jalpa Oy:llä oikeus kaupan purkuun. Jalpa Oy:llä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten voidaan päätellä, että ostajan maksusuoritus tulee viivästymään oleellisesti.

Tuotteita ilman sopimusta ei oteta takaisin eikä niiden arvoa hyvitetä. Sopimuksen mukaan palautetuista tavaroista hyvitetään enintään 80 % tavaran nettohinnasta. Palautetut tuotteet pitää olla virheettömiä ja olla soveltuvia uudestaan myytäväksi. Erikoisvalmistetuista tuotteista ei voi saada hyvitystä.

Toimitettu tuote on Jalpa Oy:n omaisuutta kunnes se on täysin maksettu. Ellei erikseen ole toisin sovittu, ostajalla ei ole oikeutta ottaa tavaraa käyttöön ennen koko kauppahinnan maksua.

Pidätämme oikeuden hinta-, ym. muutoksiin. Mitat ja mallit sitoumuksetta.

Näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan, ellei toisin ole sovittu, Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa Kauhajoella.

Tehdessään tilauksen on ostaja hyväksynyt edellä mainitut myyntiehdot.

 

Takuuehdot:

Takuuaika on yksi vuosi. Takuu koskee Jalpa Oy:n valmistamissa tuotteissa mahdollisesti ilmeneviä työ- ja ainevikoja.

Jalpa Oy:n virhevastuu rajoittuu virheellisen tuotteen korjaamiseen tai virheellisen tuotteen vaihtamiseen virheettömään. Jalpa Oy vastaa ainoastaan tuotteelle tehdyistä korjaustöistä tai uuden toimittamisesta, ei virheen korjaamiseen tai tuotteen vaihtamiseen littyvistä kustannuksista.
Takuuajan jälkeen Jalpa Oy on vapaa vahingonkorvausvastuusta.

Mikäli tuotteiden virheellinen käsittely tai muu sen tapainen syy on osoitettavissa vian aiheuttajaksi, on Jalpa Oy vapaa vastuusta.

Takuukorvaus suoritetaan silloin, kun virheellinen tuote tai sen vaurioitunut osa on toimitettu tarkastettavaksi, ja vaurio on todettu takuukorvauksen piiriin kuuluvaksi.

Palautuksen liitteenä tulee olla kirjallinen selvitys vian laadusta ja synnystä, sekä selvitys siitä, milloin tavara on toimitettu vastaanottajalle. Tilauksen tai laskun numero on mainittava.

Korjaamisen suorittamisen tavasta ja ajasta on Jalpa Oy:llä oikeus päättää itse.

Kun tuote on ostajan hallinnassa, Jalpa Oy ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus. Jalpa Oy ei myöskään vastaa tuotteen virheen ostajalle aiheuttamasta tuotantotappiosta, saamatta jääneestä voitosta, muusta taloudellisesta seurannaisvahingosta, eikä muustakaan virheen aiheuttamasta tappiosta.